Turlitava

Ono što ih je povezivalo je to da su svi bili tragači sebe, rešeni da nauče da vole sebe i da nađu način za svoje emocionalno isceljenje. Umesto da posmatraju sebe kao pustu šumu, da vide sve nijanse zelene u sebi.


Vidi više

Matka je kanjon na dvadesetak kilometara od Skoplja, poznata izletnička destinacija u mom rodnom gradu. To je ujedno mesto gde …


Vidi više