Duhovna putovanja u povijest

Nerijetko jabuka ne želi pasti dalje od stabla, a život ju gura da se otkotrlja dalje.


Vidi više

Da li ste razmislajli o tome koliko su misli i osećanja koje imamo povodom neke situacije zaista autentični i naši? A naši postupci da li su rezultat svesne odluke da ćemo upravo tako delovati? Zašto se tako često dešava da smo iznenadjeni svojom reakcijom, pa se kasnije pitamo: Šta mi bi?


Vidi više

Fraktalno crtanje svako može da savlada. Nisu presudne ni godine, a ni crtačke sposobnosti. Dovoljno je da imate volju, drvene bojice, beli papir A4 formata i crnu hemijsku olovku.


Vidi više

Pokušaj istraživanja nepoznatih i neobjašnjenih kulturnih pojava kroz duhovnost U muzejima i izvan njih, pored svakodnevnih predmeta za koje znamo …


Vidi više