Karma – mit ili stvarnost

Kao što onaj ko ima ″oko″ može u umetničkim delima videti umetnika, tako i onaj ko hoće može u svojim delima videti sebe.

Hrast centar

Ne propustite ovaj događaj, prijavite se i očekujte nas:

Sreda 16.09. u 19:30h besplatno online predavanje Željka Voračeka – astrologa i učitelja meditacije

Ovo je jedna od najčešće upotrebljavanih reči, koja je u isto vreme i najmanje shvaćena. Mnogi misle o karmi kao o nečemu što nas uči lepom ponašanju, jer kao što glasi narodna poslovica Što seješ, to ćeš i žnjeti. Međutim, to je veoma pojednostavljeno objašnjenje.

Reč karmu možemo zameniti sa rečju akcija, odnosno aktivnost. I sada kada pogledamo iz ovog ugla, šta možemo reći za karmu? Naš život čini skup svih naših akcija koje smo u jednom trenutku preduzeli. Naše aktivnosti rastu, sazrevaju i u jednom trenutku postaju vidljive. Kada se enegija istroši karma prestaje sa svojom aktivnošću i tako u krug.

Ono što je važno da se razume je to da naša karma predstavlja nas. Kao što onaj ko ima ″oko″ može u umetničkim delima videti umetnika, tako i onaj ko hoće može u svojim delima videti sebe. Od toga se ne može pobeći.

Na osnovu toga možemo reći da postoje karme koje se odnose na pojedinca, svaka porodica ima neku svoju karmu, a takođe postoji karma celog jednog naroda (država), kao i čovečanstva. Dakle, karma nam može reći puno toga, a izbegavati pogledati karmu, odnosno sebe, direktno u oči može biti veoma opasno.

Za predavanje se možete prijaviti popunjavanjem formulara ispod. Dobrodošli!

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>