Kreativnost

Hrast centar

Ne propustite ovaj događaj, prijavite se i očekujte nas:

Svi je imamo. U kojoj je meri izražena umnogome zavisi od naših uverenja koja, bez obzira na to da li su nametnuta i neistinita, ipak jesu deo nas i naš su problem. Važno je shvatiti da svako ima određenu dozu
kreativnosti, kao i barem nekoliko talenata. Ukoliko imate problem sa realizacijom nekog talenta, ako pored jake želje da ga ostvarujete i
razvijate ipak u tome ne uspevate, korisno je pronaći uzrok blokade i otkloniti ga. Tad se stvara mogućnost da celo vaše biće
počne da se raduje kroz kreativni proces. Otkrivanje lične kreativnosti menja i pogled na život i otvara mnogo mogućnosti da bude
dinamičan, radostan, pri čemu se osećate celovito i srećno. Neke od tema na kojima može da vam asistira naš tim stručnjaka su:

 • Život kao proces sopstvene kreacije i pogleda na život
 • Regresija: vraćanje u stanje kreatora
 • Radost učenja
 • Individualnost i unikatnost naspram pripadanja normama i sistemu
 • Talenti su na nivou unutrašnjeg deteta
 • Rad sa unutrašnjim detetom
 • Kreativne radionice (kroz igru i stvaranje komuniciramo s detetom u nama i budimo naš glavni kreativni potencijal i za ostala životna područja
 • Opuštanje tela i krativne snage kroz muziku i ples
 • Razumevanje kreativnog procesa: od ideje do materijalizacije
 • Kreativnost proizilazi iz komunikacije sa svojim duhovnim delom
 • Mir kao osnova: naša kreativnost može izaći na videlo (arhetip mira i kreativnosti, Obatala)
 • Unutrašnja komunikacija dete u nama/odrasli/roditelj u nama
 • Dosada ne postoji
 • Otklanjanje straha od neuspeha i uverenja ne znam, ne usuđujem se

Kaligrafija, ples, muzika, slikanje, mandale, fraktali…