Kvantna medicina

Jasmina Jovanov

Ne propustite ovaj događaj, prijavite se i očekujte nas:

Kvantna medicina je  termin novijeg  doba. Sam po sebi i te kako budi poštovanje i zaista nas ostavlja bez daha.

Dokazana je činjenica da je ljudsko biće, da smo svi mi deo beskrajnog Univerzuma i da smo s njim povezani nevidljivim ali neraskidivim nitima.

Krajem prošlog milenijuma otkriveno je da čovek emituje mikrotalase. Potvrđena je drevna ideja istočnjačkih filozofija da je ljudsko biće deo makrokosmosa.

Rođena je nova nauka – fizika živog.

Sve dok je talasni, energetski deo nas stabilan, stabilno je i telo, tj. bolest se neće pojaviti. Svaki duži energetski otklon dovodi do procesa generisanja bolesti

ili drugim rečima: prethodnica same bolesti je informacija o bolesti koju telo emituje.

Metode kvantne medicine teže da vrate poremećene elektromagnetne talase ljudskog tela u njihovo pređašnje zdravo stanje.