Napredak, blagostanje, uspeh

Hrast centar

Ne propustite ovaj događaj, prijavite se i očekujte nas:
 • Novac u službi realizacije misije (novac je duhovan)
 • Regresija, timeline healing, Wingvave emocionalni coaching i psihološke terapije za uverenja o uspehu/ neuspehu, strahu
 • Rad kao proces stvaranja i prava na samorealizaciju
 • Upoznavanje i rad s arhetipom hrabrosti, probojnosti (Ogun) i dobre sreće (Ađe)
 • Duhovna diagnostika i usmerenje: na kojem području života i kako možemo poboljšati nivo uspjeha
 • Psihološka analiza i rad s podsvešću na arhetipu pobednika
 • Neuspeh kao faza i korak ka uspehu (kako izaći iz uloge neuspešnog); prepoznavanje određenih iskustava kao faza učenja, a ne kao konačnih stanja
 • Talenti kao izraz naše duhovne individualne genijalnosti
 • Udruživanje rada sa talentima
 • Pozitivan stav prema radu vodi ka tome da novac koji zaradimo donosi blagostanje
 • Proces nagrađivanja: da li vibriram energiju po kojoj me ljudi vrednuju, plaćaju i nagrađuju?
 • Timski rad, razmena sa drugima i socijalizacija
 • Međusobni odnosi: preigravanje uloga unutar preduzeća