Peri ruke, isključi slavinu, uključi mozak

Jasmina Jovanov

Ne propustite ovaj događaj, prijavite se i očekujte nas:

Gledate li i čitate sve najnovije vesti u vezi sa aktuelnim virusom? Kako se snalazite u moru svakakvih informacija? Da li vas preplavljuju? Dešava se često da su oprečne i zbog toga zbunjujuće. Neke su potpuno beskorisne. Neophodno je biti informisan, ali višak takođe može biti štetan. Uključite zdravu pamet. Gledajte širu sliku.

Kako?

Zamislite da ste na vrhu planine. Oko vas je samo čisto prostranstvo, poneki oblak i udaljeni planinski vrhovi. Udišete najčistiji vazduh, pluća vam se šire, disanje produbljuje. Svežina ispunjava svaku vašu ćeliju. Osećate tlo pod nogama, stabilnost, centriranost. Sve što je suvišno otpada sa vas svakim novim udisajem. Svaka nepotrebna misao nestaje kao mehur od sapunice. Ispunjava vas radost. Osećate svoju snagu tog trenutka na vrhu planine. Puštate pogled dokle god dopire. Jedno ste sa svim oko sebe. Posmatrate let velike ptice u daljini. Sve joj se više približavate, polako postajete ta ptica. Osećate svoja ogromna krila, telo, bestežinski prostor oko sebe. Gledate novim očima, vidite jasno i daleko. Vidite stvari koje inače ne vidite. Ne obazirete se na nebitne detalje. Prepoznajete samo ono što je bitno za vas. Kada vidite ono što želite, usmerite se i u pravom trenutku obrušite svom snagom. Neumoljivo, zadivljujuće lako i precizno, snažnim zamahom hvatate plen. Čvrsto ga držite, svesni da imate ono što vam je potrebno. Znate tačno šta sa njim da uradite.

Šira slika balansira naš pogled i razumevanje trenutne situacije. Iz pasivne pozicije pretvara nas u aktere sopstvenog života.

U knjizi Filozofija orijentalne medicine, George Ohsawa, začetnik makrobiotičke ishrane, navodi sedam stupnjeva medicine:

  1. Simptomatska medicina je lečenje koja uklanja simptome.
  2. Profilaktička medicina je preventivna medicina.
  3. Umetnost zdravlja je studija načina i sredstava za postizanje i očuvanje fizičkog zdravlja.
  4. Makrobiotička medicina je umetnost podmlađivanja i dugovečnosti.
  5. Društveno-moralna i obrazovna medicina uspostavlja zdravlje, slobodu i pravdu u društvu.
  6. Filozofska medicina je usmerena na misli, um i prosuđivanje.
  7. Vrhunska medicina koja je obrazovna, biološka i fiziološka, dijalektička tehnika, ima za cilj da omogući svakoj osobi da samostalno otkrije ustrojstvo života i sveta. Odlučno leči ne samo sve bolesti sadašnjosti i budućnosti, već takođe i svu lošu sreću.

U kom delu ove liste sebe prepoznajete? Osetite čistinu planine, snagu i slobodu ptice i kreirajte zdraviju sredinu u sebi i oko sebe, za vas i one koje volite.

Jasmina Jovanov Ayedun

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>