Politika privatnosti

Ko smo mi

Hrast centar, Zaloke 7, 8274 Raka, Slovenija, akengenifa@gmail.com obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Hrast centar prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Video snimci
Audio snimci

Svrha obrade i pravni osnov

Hrast centar koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Pružanje osnovnih usluga
Korisnička podrška
Komunikacija sa  korisnicima

Hrast centar podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Pristanak
Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Korisnici podataka

ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Hrast centar štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Antivirus zaštita

Hrast centar čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od   neogreničeno

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Hrast centar ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Hrast centar ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Hrast centar ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Hrast centar na sledeće načine:
Adresa, Email, Telefon Zaloke 7, 8274 Raka, Slovenija

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.