Turlitava

Isceljenje emotivne boli

Isceljenje emotivne boli

Ono što ih je povezivalo je to da su svi bili tragači sebe, rešeni da nauče da vole sebe i da nađu način za svoje emocionalno isceljenje. Umesto da posmatraju sebe kao pustu šumu, da vide sve nijanse zelene u...


Read more
Kanjon Matka, brusač mojih rogova

Kanjon Matka, brusač mojih rogova

Matka je kanjon na dvadesetak kilometara od Skoplja, poznata izletnička destinacija u mom rodnom gradu. To je ujedno mesto gde …


Read more