Naše usluge

Naš Centar udružuje ljude i stručnjake iz različitih područja: medicinske stručnjake, psihologe, ekonomiste, pilote, naučnike, poljoprivrednike, terapeute, novinare...

One koji sami žive celovito, koji su putem ličnog razvoja udružili rad, život, duhovnost, samoistraživanje, fizičko i apstraktno; one koji poštuju život.

Stalna ponuda Centra Hrast

Savetovanje: Duhovno savetovanje i orijentacija; Psihološko savetovanje; Savetovanje iz područja telesnog zdravlja; Savetovanje za život u skladu sa prirodom i prirodnim zakonima; Moj savetnik – moj Hrast.

Individualni tretmani i terapije: Duhovne tehnike isceljivanja; Duhovni obredi za podršku isceljivanju; Put ka sebi: konzilijum multidisciplinarnog pristupa; Tematski paketi.

Edukacije: Vebinar radionice; Fraktalno crtanja; Radionice sa Akengen; Onlajn Škola mudrosti.

Vidi više

Paketi Centra Hrast

Napravili smo module koji tematski pristupaju podršci celovitog razvoja na nekoliko ključnih tema koje su potrebne za kvalitetan život. Rad na svakoj od tema je dugotrajan proces koji zahtjeva vaše maksimalno angažovanje, izgradnju znanja, usvajanje alata samopomoći, otpuštanje starih i izgradnju novih navika, uranjanje u ponekad neprijatne transformacijske procese. Ali je moguće! Uz našu timsku podršku biće lakše. Ne možemo ništa uraditi umesto vas, ali možemo uraditi mnogo za vas!

Za svakog klijenta ponaosob, nakon prvog konsultatitvnog razgovora određuje se broj terapija / radionica iz određenog područja unutar ponuđenog paketa, na osnovu individualne procene.

Vidi više
Moj stil i moj lični izraz

Moj stil i moj lični izraz

Kakav je moj prirodni unutrašnji stil Upoznavanje arhetipa koji ispoljava naš stil (Ošun) Individualnost i razumevanje sebe kao osnova za …


Read more
Željeno rođenje i sretno roditeljstvo

Željeno rođenje i sretno roditeljstvo

Podrška životu od začeća Svesno roditeljstvo Individualna odluka, zajednička sreća Permanentnost roditeljstva (kroz cikluse) Dar trudnoće Lepota poroda, jedinstvenost trenutka …


Read more
Lična snaga

Lična snaga

Da bismo bilo šta postigli, neophodna je lična snaga. Delovi našelične snage su često zarobljeni u prošlim stanjima, strahovima, zgusnutim …


Read more
Telenti

Telenti

Paket je osmišljen da vam omogući da nesmetano razvijate svoje talente. Svi smo rođeni s telentima, svojim originalnim delom. Kroz …


Read more
Kreativnost

Kreativnost

Svi je imamo. U kojoj je meri izražena umnogome zavisi od naših uverenja koja, bez obzira na to da li …


Read more
Uspešno roditeljstvo

Uspešno roditeljstvo

Psihološka analiza porodičnih odnosa Međusobni odnosi i preigravanje uloga unutar porodice (psihoterapije, NLP, timeline healng) Genetski uticaji, edukacija i rad …


Read more
Napredak, blagostanje, uspeh

Napredak, blagostanje, uspeh

Novac u službi realizacije misije (novac je duhovan) Regresija, timeline healing, Wingvave emocionalni coaching i psihološke terapije za uverenja o …


Read more
Zdravlje

Zdravlje

Celovito zdravlje: duhovno, mentalno, emotivno i fizičko zdravlje Kvantna diagnostika Savetovanje o ishrani Energetsko duhovno aktiviranje samoisceljivanja (obredi povezivanja s …


Read more
Misija

Misija

Svi smo rođeni s misijom. To je naš duboki unutrašnji motivator, pokretač sudbine, puta ismera, naš doprinos i učenje zbog …


Read more