Psihologija

Jednom realizovana odluka o roditeljstvu postaje permanentna i na njoj se grade sve buduće odluke. Ljudsko novorođenče je potpuno ovisno za preživljavanje o pomoći i brizi svojih roditelja. Od tog trenutka roditelji imaju ulogu od koje nema pauze niti odmaka.


Vidi više

Unutrašnji mir nije ravna crta ili neka statična kategorija koju treba dostići. On se često prikazuje i zamišlja kao meditacija, ali je zapravo puno više od toga. Ako neko meditira, da li to nužno podrazumeva i da je postigao stanje mira?


Vidi više

Koliko smo svesni sebe i okoline u trenucima dok gledamo nešto na telefonu? Naravno da nije moguće biti skoncentrisan na nešto što nam je jako zanimljivo i biti svestan onoga što se događa oko nas. Ali šta kad ti trenuci nisu povremeni, već čine veliki deo našeg dana? 30-40-50 i više posto našeg (ili detetovog) aktivnog dana? I tako svaki dan? Kako se to dugoročno odražava na našu psihu, odnose i postojanje?


Vidi više

Nerijetko jabuka ne želi pasti dalje od stabla, a život ju gura da se otkotrlja dalje.


Vidi više

Često su nam telesna stanja odraz odnosa prema sebi, životnih stilova, navika i odnosa prema svetu. Genetika je uglavnom predispozicija pojedinca koja će biti aktivirana našim iskustvima i načinima na kojima tumačimo ta iskustva. Iako u svakodnevnoj komunikaciji odvajamo telesni i psihički aspekt našeg bića, oni su zapravo čvrsto prožeti i nerazdvojni; kao spojene posude u kojima delovanjem na jedan aspekt, utičemo i na drugi, bilo povoljno ili nepovoljno.


Vidi više

Nekad je nužno otvoriti prozore našeg života i pustiti svježi zrak da uđe. Možda je trenutak kada osjećate da vam je svega dosta jedan od ključnih trenutaka u vašem životu koji je važno prepoznati i iskoristiti kao odskočnu dasku za pozicioniranje sebe u vlastitom životu.


Vidi više

Gotovo da nema porodice koja u svojoj prošlosti nema tajne koje su prećutene i neizgovorene, a sadrže bolna iskustva i traume živih i pokojnih članova. Šteta koja je počinjena tim traumama prenosi se s generacije na generaciju, bez obzira da li su učesnici svesni njihovog štetnog delovanja ili ne.


Vidi više

Iznenadni naleti nepoželjnih emocija, kojima svatko od nas svedoči u vlastitom životu, dolaze kao podsetnik da ništa nije večno i da je sve podložno promeni. Promene se događaju na globalnoj i osobnoj razini, deo su procesa u koje smo svi involvirani. Ipak, najčešće percipiramo da se događa, onda kada se počne događati nama.


Vidi više

Jesmo li sposobni osjetiti kad smo prešli crtu ili nam rad predstavlja poznato tlo kojem se uvijek možemo vratiti kad imamo blokade na drugim poljima?


Vidi više